Duurzaamheid

Aandacht voor mens, milieu en omgeving

Tegenwoordig is er steeds meer aandacht en bewustwording op belangrijke thema’s als MVO, duurzaam ondernemen en circulair ontwerpen en construeren. Amtra werkt al sinds jaren volgens deze principes.

Innovatie speelt hierbij een belangrijke rol, evenals creativiteit en ondernemerschap. Aspecten die zijn vergroeid met de inrichting van onze werkwijze en organisatie.

Wij zijn maatschappelijk betrokken, willen graag transparant zaken doen, vernieuwen om te verbeteren en gaan respectvol om met onze klanten en toeleveranciers. De belasting van ons leefmilieu willen we beperken doordat het circulair denken, ontwerpen en fabriceren is verankerd in alle facetten van de onderneming. Op deze wijze trachten wij bij te dragen aan het voorkomen van grondstof schaarste, afval en vervuiling zodat de door ons gefabriceerde en ontworpen machines en installaties opnieuw gebruikt kunnen worden.

Vandaag de dag vraagt men van bedrijven om nog bewuster en zorgvuldiger met de leefomgeving om te gaan. Wij als Amtra ondersteunen deze ontwikkeling van harte.

Met regelmaat zijn wij betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van slimme oplossingen en productinnovaties op het gebied van energiezuinige machines en installaties. Wij staan klaar om invulling te geven aan de maatschappelijke eisen van vandaag met alle aandacht voor mens, milieu en omgeving.

Bekijk onze bedrijfsvideo