Beleidsverklaring

Amtra Engineering B.V is gespecialiseerd in turn-key product en material handling oplossingen. De
werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • - Het produceren en leveren van vulmachines voor vaten, IBC's, containers, big bags, flessen en
  blikjes;
 • - Het bieden van turn-key oplossingen voor het vullen en de afhandeling van producten.

Voor bovengenoemde activiteiten heeft de directie haar beleid vastgelegd en verwoord in en Arbozorg- en
veiligheidssysteem. Het beleid is gericht op de kwaliteit die door de klant wordt gewenst, de veiligheid,
gezondheid en het welzijn van de medewerkers alsmede de zorg voor het milieu.

De directie draagt er zorg voor dat dit beleid binnen alle niveaus in de organisatie is bekend gemaakt, in de
praktijk wordt toegepast en op peil wordt gehouden. De directie is tevens verantwoordelijk voor het functioneren
van het Arbozorg- en veiligheidssysteem dat door de gehele organisatie voortdurend bewaakt wordt op
eventuele mogelijkheden tot aanbrengen van verbeteringen binnen deze systemen.

Het beleid is door de directie van Amtra Engineering B.V. als volgt omschreven:

 • - Het handhaven van een systeem dat ten minste voldoet aan de VCA* norm versie 2017/6.0
 • - Het elimineren van alle voorzienbare gevaren die kunnen leiden tot persoonlijk letsel en beroepsziekte en
  schade aan het materieel en milieu.
 • - Het voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving welke van toepassing zijn binnen de branche
  zoals: burgerlijk wetboek, Arbowet, milieuvergunning, etc.
 • - Het voorkomen van ongevallen en milieu incidenten en het verminderen van verzuim dat veroorzaakt wordt
  door gebrekkige arbeidsomstandigheden.
 • - Het uitvoeren van een doelmatige beheersing gedurende de processen binnen de onderneming, waarvoor
  relevante omstandigheden zullen worden geregistreerd, opgeslagen en geëvalueerd als basis voor verdere
  verbetering van het systeem
 • - Het informeren en instrueren van zowel de eigen medewerkers als die van derden (inhuur, inleners,
  uitzendkrachten) met betrekking tot ieders verantwoordelijkheid ten aanzien van dit VGM-beleid.
 • - Het voorkomen van seksuele intimidatie, agressie, geweld en (arbeids) discriminatie op de werkplek en
  daarbuiten betreffende eigen medewerkers en die van derden.
 • - Het registreren van ervaringen op het gebied van Arbo en milieuzorg gedurende alle fasen van de
  werkzaamheden en het terugkoppelen van de ervaringen teneinde en bijdrage te leveren aan de
  optimalisatie van de bedrijfsvoering. Dit geldt ook voor klachten en/of afwijkingen in de gewenste kwaliteit.
 • - Het jaarlijks vaststellen van doelstellingen en het evalueren ervan, om hiermee de effectiviteit van het
  systeem vast te stellen.

Door beheersing van de activiteiten is de organisatie in staat effectief en efficiënt te functioneren en zijn wij in
staat onze opdrachtgevers het vertrouwen te geven dat wij de door hen gewenste kwaliteit op een zorgvuldig
wijze realiseren. Binnen de organisatie is en VGM-coördinator aangesteld die verantwoordelijk is voor het
onderhouden van het managementsysteem, de Arbo- zorg en de implementatie van mogelijke verbeteringen
binnen de organisaties.

De directie van Amtra Engineering B.V. stelt zich verantwoordelijk voor het uitdragen, doen begrijpen en
toepassen van dit beleid.